09941288782

حتی ایام تعطیل 8 الی 20

هوشمند شهاب | شرکت توسعه و فناوری شبکه هوشمند شهاب
تحقق مدیریت مصرف انرژی با نصب کنتورهای هوشمند شهاب ...
پویه برق-7

هوشمند شهاب

شبکه هوشمند آب، برق و انرژی

ویدئو معرفی محصولات شرکت شهاب

کاربردهای متنوع محصول پویه برق شهاب

مدیریت مصرف

با تحلیل داده‌های تولید شده در سخت افزارهای پویه برق و ماژول نرم افزاری مدیریت مصرف هر مصرف کننده‌ای می‌تواند بصورت بلادرنگ از وضعیت مصرف خود و پیش‌بینی هزینه‌های دوره مصرف خود مطلع شده و با عمل کردن به توصیه‌های ارائه شده توسط ...

آشکارساز پروفیل بار

اندازه گیری دقیق پارامترهای الکتریکی (با استفاده از تجهی پویه برق) و ماژول نرم‌افزاری آنلاین آشکارساز پروفیل بار امکان مدلسازی بار و آشکارسازی پروفیل بار را برای هر نقطه از شبکه توزیع فشار ضعیف (از جمله انشعاب‌های اصلی و مشترکین) فراهم ...

نت پیشبینانه

تجهیز پویه برق و ماژول نرم افزاری پردازش سیگنال قابلیت شناسائی زودهنگام خطاهای احتمالی پیش آمده در ادوات الکتریکی بویژه در بخش صنعتی (از جمله الکتروموتورها، پمپ‌ها، تجهیزات تولید صنعتی و ...) و اعلام هشدار آنلاین را ممکن ...

تشخیص‌ امضاءبار

ترکیب قابلیت‌های تجهیز سخت افزار پویه برق (نرخ بالای نمونه برداری آن) و بهره گیری از ماژول نرم افزاری تشخیص امضاء بار، به مشترکین اعم از بزرگ و کوچک این امکان را می‌دهد که از الگوی مصرفی و میزان مصرف تمامی ادوات برقی متصل به انشعاب ...

جریان تبادل اطلاعات در سیستم قرائت کنتورهای هوشمند شهاب

سیستم قرائت کنتورهای هوشمند شهاب​

محصولات پویه برق شهاب

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

برخی از مشتریان و همکاران شهاب